kiai

ปรมาจารย์แห่ง “Kiai” Yanagi Ryuken กับพลัง Chi ที่สามารถจัดการคู่ต่อสู้แม้ไม่สัมผัสตัว


“Kiai Master” ปรมาจารย์ Yanagiryuken จาก Daitouryu-aikido ผู้ชึ่งใช้ศาสตร์ลึกลับ “chi” หรือ qi (氣)

” พลังชี่ คือ พลังชีวิตในร่างกายและจิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์ที่ไหลเวียนผ่านอวัยวะภายในร่างกาย ประกอบด้วยอวัยวะตัน และอวัยวะกลวง  อวัยวะตัน ได้แก่ หัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ปอด ม้าม ตับ ไต ส่วนอวัยวะกลวง ได้แก่ กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก กระเพาะปัสสาวะ  ระบบความร้อนของร่างกาย การเคลื่อนไหวของพลังชี่ของอวัยวะภายในมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน และสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเวลา  การไหลเวียนของพลังชี่ที่ผ่านแต่ละอวัยวะนั้นจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง ทั้งหมด 12 อวัยวะ รวม 24 ชั่วโมงต่อวัน เรียกว่า “นาฬิกาชีวิต” นอกจากนี้ยังมีพลังงานที่มาจากภายนอกแล้วซึมซับเข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยผ่านเซลล์ประสาท ข้างในเซลล์ประสาทมีโพรงตรงกลางมีประจุไฟฟ้าบวก รอบนอกมีประจุไฟฟ้าลบ ซึ่งประจุไฟฟ้าลบจะมีหน้าที่ไล่จับอนุมูลอิสระ ต่อต้านเชื้อโรค ถ้ามีประจุไฟฟ้ามาก ร่างกายก็แข็งแรง

ชาวจีนโบราณเชื่อว่า การมีสุขภาพดี อยู่อย่างเจริญรุ่งเรืองได้นั้น พลังชี่คนต้องสอดประสานอย่างกลมกลืนกับพลังชี่ดินและฟ้า ซึ่งพลังชี่ดินและฟ้าเป็นพลังงานซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ และมีผลต่อผู้ที่เข้าไปผูกพัน

การได้รับพลังชี่แบบใดนั้น ย่อมมีอิทธิพลอย่างมากต่อมนุษยชาติ ทั้งในด้านการกำเนิด เพิ่มพูน ปะทะ ทำลาย หรือบั่นทอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการผสมกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา กับความศรัทธาและความเชื่อในอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของเทพและพิธีกรรม รวมทั้งสิ่งที่เป็นมงคลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในเรื่องจิตวิญญาณที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ หรือชั่งตวงวัดไม่ได้”  (ที่มา: อ. กชกร พรมไชย  )

ปรมาจารย์แห่งพลัง Kiai สามารถเค้นพลัง Chi คลื่นลึกลับที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ โดยที่สามารถจัดการคู่ต่อสู้ได้โดยไม่ต้องสัมผัสตัวเสียด้วยซ้ำไป!

ท่านบอกว่าไม่เคยพ่ายพ่ายแม้แต่ครั้งเดียวจากการสู้ถึง 200 ไฟทในกฏ Vale Tudo

  • โดยถ้าคุณอยากสู้กับท่าน คุณต้องจ่ายเงินถึง 500,000 เยน หรือ ราว 140,000 บาท ต่อ 1 ไฟท
  • แต่ถ้าคุณชนะ ท่านจะจ่ายคืนให้ 1,000,000 เยน หรือ 280,000 บาท ให้แก่คุณ

และแล้ว ในที่สุด ก็มีนักสู้หนุ่ม MMA (คาดว่ามาจากสมาคม Pancrase) มาขอท้าสู้อย่างเป็นทางการ และผลที่ออกมาคือ?… วีดีโอคลิปตามนี้


Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

feedback is god!

For better contents to you.